Thursday, April 17, 2008

കാലം

കാലം
കുഞ്ഞുണ്ണിക്കും കുഞ്ഞുറുമ്പിന്നും
ലോകമൊരുതരി പഞ്ചാര!
കാല,മതുണ്ടുകഴിവോളം;
കവിതയതിന്റെ കൊതിയോളം!
* * * * * * *
കുളിച്ചു, കാലപ്പെണ്ണു, കര്‍ക്കടമുടി കോതി,
പൂചൂടി നില്പാ,ണാരോ വരുന്നുണ്ടത്രേ കാണാന്‍!‍
മന്നനാകിലും ഭിക്ഷാംദേഹിയാകിലും കൊള്ളാം;
തന്നിഷ്ടക്കാരിക്കാരു മിന്നുകെട്ടുമീമന്നില്‍?
* * * * * *

No comments: